Thai  Thai

เกาะช้าง

ที่พักเกาะช้าง

สถานที่ท่องเที่ยวเกาะช้าง

เพิ่มเพื่อน

ดูหิ่งห้อย ดูนก

ดูหิ่งห้อย/ดูนก

     เกาะช้าง เป็นแหล่งธรรมชาติอีกแห่งที่อุดมไปด้วยสัตว์ต่างๆ รวมไปถึงนกป่าหลากหลายชนิด มีทั้งหมด 80 ชนิดสายพันธุ์ จาก 1000 ชนิด ทั่วประเทศ จึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ รักความสวยงามของนกต่างๆ ซึ่ง นกเหงือกจะเป็นนกพื้นเมืองของเกาะช้าง และช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน จะเป็นช่วงสร้างรังของมัน

ป่าชายเลนอ่าวสลักเพชร
สถานที่ตั้ง : เกาะช้าง
โทร.: 0 3955 5080, 0 3955 5084

น้ำตกคลองพลู
สถานที่ตั้ง : เกาะช้าง
โทร.: 0 3955 5080, 0 3955 5084

น้ำตกคีรีเพชร
สถานที่ตั้ง : เกาะช้าง
โทร.: 0 3955 5080, 0 3955 5084

 

Thai